Bezpieczny hotel
w trosce o Twoje zdrowie

Sprawdź jak działamy w trosce o zdrowie naszych Gości i pracowników

Goście

 • Check-in

  Check-in

  Ograniczamy do minimum czas Gościa przy recepcji.

 • Płyn dezynfekcyjny

  Płyn dezynfekcyjny

  Nasi Goście mają dostęp do płynu dezynfekcyjnego w częściach wspólnych hotelu.

 • Dobre praktyki

  Dobre praktyki

  Zachęcamy Gości do częstego mycia lub dezynfekowania dłoni i zachowania odpowiedniego dystansu.

 • Pokoje

  Pokoje

  Po każdym pobycie, poza rutynowym sprzątaniem, szczegółowej dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki w podwyższonym reżimie higieny.

Bezpieczne rozwiązania

 • Jedno wejście

  Jedno wejście

  Do hotelu prowadzi tylko jedno wejście, w którym mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane.

 • Przeźroczyste osłony

  Przeźroczyste osłony

  W recepcji, przy stanowisku concierge oraz w punktach gastronomicznych zastosowaliśmy przeźroczyste osłony

 • Dezynfekcja

  Dezynfekcja

  Regularnie dezynfekujemy powierzchnie, z którymi mają kontakt nasi Goście.

 • Zachowanie dystansu

  Zachowanie dystansu

  Informujemy o konieczności zachowania odpowiednich odstępów w przestrzeniach wspólnych

 • Wymiana powietrza

  Wymiana powietrza

Restauracje

 • Posiłki

  Posiłki

  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi rządu, posiłki będą dostarczane naszym Gościom do pokoi w zabezpieczonych pojemnikach oraz w ramach usługi room service.

 • Bezpieczny dystans

  Bezpieczny dystans

  Zapewniamy bezpieczny dystans pomiędzy stolikami.

Pracownicy

 • Pomiar temperatury

  Pomiar temperatury

  Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy przechodzą pomiar temperatury.

 • Osłony twarzy i dłoni

  Osłony twarzy i dłoni

  Wszyscy pracownicy są wyposażeni w rękawiczki oraz osłony twarzy (maseczki lub przyłbice ochronne).

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i utrzymywania hotelu w podwyższonym reżimie higieny.